Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie terminów w jakich przedawniają się roszczenia pacjenta z tytułu zakażenia szpitalnego.

Zauważyć należy, że termin przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta może kształtować się różnie, w zależności od okoliczności faktycznych danej sprawy.

W tym zakresie zasadnym jest rozpatrzenie problematyki przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za zakażenie szpitalne w odniesieniu do trzech sytuacji:

 1. pacjent korzystał z pomocy medycznej szpitala w ramach NFZ;

 2. pacjent leczył się w prywatnej placówce, z którą zawarł umowę o świadczenie usług medycznych;

 3. pacjent decyduje się na dochodzenie swoich roszczeń z tytułu zakażenia przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Ad. 1.

W pierwszym z wymienionych przypadków, tj. gdy do zakażenia pacjenta doszło w szpitalu publicznym świadczącym usługi w ramach NFZ, odpowiedzialność szpitala przybiera charakter odpowiedzialności deliktowej, w związku z czym termin przedawnienia wynikających z tytułu zakażenia roszczeń określa art. 442 ¹ k.c.

Zgodnie z § 1 powołanego przepisu: „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę „.

W sytuacji zaś, gdy do zakażenia pacjenta doszło w wyniku zbrodni lub występku, termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie – zgodnie z art. 442 ¹ § 2 k.c. wynosi 20 lat licząc od dnia w którym doszło do popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Taka sytuacja może pojawić się przykładowo w przypadku wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, co stanowi przestępstwo z art. 192 k.k.

Zauważyć ponadto należy, że Kodeks cywilny w sposób szczególny określa termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych, którzy doznali zakażenia szpitalnego w czasie, gdy byli małoletni (tj. przed ukończeniem 18 roku życia). Zgodnie bowiem z art. 442 ¹ § 4 k.c.: „Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności„.

Ad. 2.

Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego, w sytuacji, gdy pacjenta i szpital łączyła umowa o świadczenie usług medycznych (dotyczy to w głownej mierze niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej). W takim przypadku, odpowiedzialność szpitala względem pacjenta ma charakter odpowiedzialności kontraktowej.

Zauważyć należy, że w świetle obowiązujących przepisów, do umów o świadczenie usług medycznych stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c).

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że roszczenie zakażonego pacjenta względem szpitala, z którym zawarł on umowę o świadczenie usług medycznych przedawniać będzie się na zasadach ogólnych, określonych w art. 118 k.c., a więc z upływem 10 lat od nienależytego wykonania usługi medycznej.

Ad. 3.

Należy mieć na uwadze, że pacjent, który uległ zakażeniu szpitalnemu może dochodzić wynikających z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych na drodze procesu cywilnego lub przed właściwą Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Warto zauważyć, że dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami, jest możliwe wyłącznie w przypadku zakażeń, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.

Kwestie związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w tym także terminy przedawnienia tych roszczeń reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jak wynika z art. 67 c) pkt 2 powoływanej ustawy, wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do właściwej Wojewódzkiej Komisji w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, albo nastąpiła śmierć pacjenta który uległ zakażeniu, nie później jednak niż w terminie 3 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, albo śmiercią pacjenta.

Warto mieć przy tym na uwadze, iż upływ terminu do dochodzenia roszczeń z tytułu zakażenia przed komisją wojewódzką, nie pozbawia poszkodowanego pacjenta możliwości wytoczenia powództwa o odszkodowanie w drodze procesu cywilnego – o ile nie nastąpiło równoczesne przedawnienie roszczenia odszkodowawczego na gruncie opisanych wcześniej przepisów Kodeksu cywilnego.

Podsumowując, należy zauważyć, iż roszczenia zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi ulegają przedawnieniu, a termin ich przedawnienia determinowany jest przede wszystkim rodzajem odpowiedzialności, jaką ponosi względem pacjenta szpital (tj. odpowiedzialność deliktowa bądź kontraktowa), jak również formą w jakiej pacjent zdecyduje się dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych (na drodze procesu cywilnego bądź przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

Kontakt: kom: + 48 697 053 659 lub tel: + 48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 − jeden =