Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?

Niniejszy artykuł ma na celu mówienie problematyki związanej z ustaleniem początku biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego.

Ogólną zasadę określenia momentu, w którym rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczeń reguluje art. 120 k.c., wskazując iż jest nim dzień, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przez wymagalność roszczenia należy rozumieć stan, w którym wierzyciel uzyskuje możliwość żądania zaspokojenia swojego roszczenia, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem spełnienia tego roszczenia.

Należy zauważy, że przy tak ukształtowanej konstrukcji, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się niezależnie od świadomości uprawnionego co do przysługującego mu roszczenia.

Powyższa zasada doznaje wyjątków, w sytuacji, gdy ustawa w sposób wyraźny ustanawia wymóg istnienia świadomości uprawnionego, co do przysługującego mu roszczenia.

Taka sytuacja ma właśnie miejsce w przypadku roszczeń z tytułu zakażeń szpitalnych.

Zgodnie bowiem z ogólnym przepisem regulującym kwestię przedawnienia roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego (a z takim co do zasady mamy do czynienia w przypadku zakażenia szpitalnego – zob. artykuł: Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?), bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (art. 442 ¹ § 1 k.c.)

Z powyższego wynika, że dla rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta, konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

 • pacjent dowiedział się o zakażeniu;

 • pacjent dowiedział się jaki szpital ponosi odpowiedzialność za jego zakażenie.

Co istotne, na gruncie orzecznictwa wskazuje się, że chwilą warunkującą początek biegu terminu przedawnienia jest moment dowiedzenia się o szkodzie, a nie o zakresie szkody czy trwałości jej następstw (zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 października 2006 r., sygn. akt I Aca 415/06, LEX 279971).

Wskazać należy, iż w praktyce może pojawić się problem precyzyjnego określenia momentu, w którym spełnione zostały przesłanki rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia.

W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, zgodnie z którym nie jest wystarczające, aby poszkodowany uzyskał jakąkolwiek wiadomość na temat sprawcy- musi on bowiem otrzymać takie informacje, które w sposób obiektywny umożliwią mu z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa przypisać sprastwo konkretnemu szpitalowi (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I CSK 176/05, niepub.)

Podkreślenia wymaga fakt, że poszkodowany powinien dołożyć należytej staranności w celu uzyskania informacji istotnych z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności szpitala.

W związku z powyższym, należy przyjąć, że jeśli po powzięciu pierwszych podejrzeń co do osoby odpowiedzialnej za zakażenie, pacjent ma możliwość zdobycia dalszych informacji potwierdzających jego przypuszczenia co do sprawcy szkody, bieg trzyletniego terminu rozpoczyna się od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł uzyskać dalsze informacje na ten temat.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy poszkodowany dowie się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody później niż o samej szkodzie, to początek biegu terminu przedawnienia wyznacza późniejsza data, a więc dzień w którym poszkodowanemu udało się ustalić osobę odpowiedzialną za szkodę (zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt V CSK 107/10).

Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze, iż bez względu na moment powzięcia przez poszkodowanego informacji o tym, że jego organizm został zakażony oraz ustalenia osoby ponoszącej z tego tytułu odpowiedzialność, roszczenie z tytułu zakażenia szpitalnego – zgodnie z art. 442 ¹ § 1 k.c. – przedawni się z upływem 10 lat od momentu wystąpienia zdarzenia wywołującego zakażenie (terminy przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego zostały omówione w artykule: Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?) .

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

Kontakt: kom: + 48 697 053 659 lub tel: + 48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ sześć = 11